Vsakdanje življenje med okupacijo - III. triada in SŠ

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Ob razstavi Pst! se pogovorimo, kakšno je bilo vsakdanje življenje med drugo svetovno vojno. Predstavili vam bomo, kako se je preskrbovalo prebivalstvo (hrana na karte), kako je bilo v nemški šoli in kaj so se tam učili, kako so se spreminjala imena krajev, ulic, trgov ipd. Seznanili se bomo z omejitvami za civilno prebivalstvo, ki trčijo ob deklaracijo o človekovih pravicah, in s primeri nasilja nad civilnim prebivalstvom (interniranci, ukradeni otroci, izgnanci, talci). Ob koncu bomo pripravili culice kot razmislek o minljivosti in za aktualizacijo obravnavanih vsebin z današnjimi izzivi družbe (npr. covid-19 in s tem povezana karantena, izolacija, prepoved gibanja, zaprtje šol ...)