Stoletje vojn - III. triada in SŠ

Edukacija
Učna ura

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Učna ura ob razstavah PST in Na levi ga, na desni ni. Primerjava med prvo in drugo svetovno vojno. Po ogledu izbrane razstave (razstav) otroci utrdijo snov ob računalniški projekciji in z učnimi listi. Prijavite se lahko na: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052.