II. triada - Muzej za mir

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – druga triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

MUZEJ ZA MIR – Akcija reakcija Delavnica na temo povezovanja in sprejemanja družbenih razlik. Ob stalnih in občasnih razstavah bomo otrokom prikazali moč družbene soodvisnosti in ob zgodovinskih dogodkih predstavili primere trkov in sprave med družbeno različnimi okolji. (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.) MUZEJ ZA MIR - Izgnanci –Delavnica je namenjena razumevanju problematike izgnancev (intelektualci, duhovniki, kulturniki, ...), kot glavni oviri pri procesu ponemčevanja Slovencev v času II. svetovne vojne in razumevanju situacijske stiske v kateri so bili izgnani. MUZEJ ZA MIR - Ustvarjamo za mir - Delavnica na kateri z ustvarjalnostjo iščemo kreativne rešitve za razumevanje reševanja družbenih problemov v preteklosti in neskladij ter vloge posameznika in njegovih dejanj v družbi. V pomoč nam bodo zgodovinska dejtva in muzealije ter viri v muzeju. Prijavite se lahko na: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052.