II. triada - Samo en je Glavni trg

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – druga triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

(Delavnico izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.) Glavni trg je osrednji mariborski trg, ki ga zaokrožujejo pomembne stavbe iz različnih slogovnih obdobij ( Rotovž, Ludvikov dvor, Alojzijeva cerkev, Jezuitski kolegij, Velika kavarna ...). Trg, ki že stoletja druži ljudi, je doživel nemalo prigod in dogodkov – veselih, zanimivih in tudi tragičnih. Nekaj jih bomo slišali in spoznali na samem trgu. Prijavite se lahko na: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052.