I. triada - Samo en je Glavni trg

Edukacija
Učna ura

Osnovna šola – prva triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

(Delavnico izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.) Glavni trg je osrednji mariborski trg, ki ga zaokrožujejo pomembne stavbe iz različnih slogovnih obdobij ( Rotovž, Ludvikov dvor, Alojzijeva cerkev, Jezuitski kolegij, Velika kavarna ...). Trg, ki že stoletja druži ljudi, je doživel nemalo prigod in dogodkov. Veselih, srečnih in tudi tragičnih. Nekaj jih bomo raziskali in spoznali na samem trgu.