I. tirada - Hrana, ogledalo časa in družbe

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – prva triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Delavnica na temo prehranjevanja v 20 stoletju. Na delavnici spoznajo prehranjevalne navade meščanov, delavcev in kmetov iz podeželja in jih spoznajo vzroke za družbene razlike in neenakosti, ki so vplivale tudi na jedilnik. (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.) Prijava: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052