Razstavljanje v fotografskem muzeju v 2020

Fotografski muzej Maribor, ki ima razstavne prostore na Koroški cesti 19, pripravlja občasni razstavni program za leto 2020. Število razstav v tem letu bo največ 10. Čas trajanja posamezne razstave bo največ 6 tednov. Vse zainteresirane posamezne fotografe, kolektive ali fotografska društva vabimo k prijavi za obdobje januar-december 2020.Fotografski muzej Maribor zagotovi:


-galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,


-varovanje razstave,


-potrebne elemente za postavitev razstave (okvirje)


-osnovno tehnično pomoč pri postavitvi razstave


-oblikovanje in tisk vabil, zloženke


-promocijo razstave (objave na družabnih omrežjih)


-odprtje razstave z manjšo pogostitvijo (program na otvoritvi je stvar dogovora);


-podiranje razstave in povrnitev galerijskega prostora v prvotno stanjePrijavitelj poskrbi za:


-dostavo in odvoz razstavljenih del


-sodelovanje pri postavljanju razstave


-1-2 tipkani strani teksta (o razstavi in o avtorju) ter dve fotografiji v jpg. za vabilo in zloženko


-izbor razstavljenih fotografij, ki jih prepusti v trajno last v zbirko Fotografskega muzeja Maribor.
Prijava mora vsebovati:


- kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon oz. mobitel)


- predstavitev avtorja ali skupine (biografija)


- predstavitev koncepta razstave, naslov razstave, seznam predvidenih razstavljenih del


- slikovni material razstave oz. digitalne reprodukcije delVaše vloge pričakujemo po pošti s pripisom »Fotografski muzej Maribor – razpis 2020« na naslov Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor ali na e-naslov: marjetka.bozicko@mnom.si.


Vodstvo Fotografskega muzeja Maribor bo obravnavalo vse prijave, ki bodo prispele do 27.9. 2019.


O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni do 4. oktobra 2019.Veselimo se vaših predlogov in sodelovanja!